Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 34 kết quả (0.5499528 giây)
Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cọc đóng
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chỉ dẫn thiết kế và thi công cọc barét tường trong đất và neo trong đất
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cọc khoan nhồi trong công trình giao thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2003
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Móng cọc - phân tích và thiết kế
Tác giả: Vũ Công Ngữ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2006
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18481 Định dạng: PDF
Tính toán móng cọc
Tác giả: LêĐức Thắng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao thông vận tải , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 22242 Định dạng: PDF
Helical piles : a practical guide to design and installation
Tác giả: Perko Howard A,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : J Wiley , c2009
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 0470404795 (cloth)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cọc đất xi măng phương pháp gia cố nền đất yếu
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2010
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Cọc khoan nhồi trong xây dựng công trình giao thông
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45693 Định dạng: PDF
Nghiên cứu một số vấn đề về sức chịu tải của cọc ép làm móng khu nhà học tập và làm việc trường ĐHDL Kỹ Thuật Công Nghệ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2001
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 51862 Định dạng: PDF

Truy cập nhanh danh mục