Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 34 kết quả
Behavior of Pipe Piles in Sand : Plugging and Pore-Water Pressure Generation During Installation and Loading [electronic...
Tác giả: Magued Iskander
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Analysis and assessment the behaviour of pile foundation accounting of ThuBo barrier for differences in hydraulic pressu...
Tác giả: Duy Hop Phan, Truong Son Bui
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Institute for Water and Environment Research, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Behavior of piles in liquefiable soil foundation for water barrier
Tác giả: Thi Kim Anh Tran, Hong Nam Nguyen
Xuất bản: TPHCM: Institute for Water and Environment Research, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc
Tác giả: Nguyễn Hữu Đẩu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Móng cọc - phân tích và thiết kế
Tác giả: Vũ Công Ngữ, Nguyễn Thái
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.154
 
Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
Tác giả: ASCE
Xuất bản: USA: ASCE, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Quy trình đóng cọc trong vùng xây chen
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
Thi công cọc đóng
Tác giả: Phạm Huy Chính
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.154
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục