Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 34 kết quả (0.3906172 giây)
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Chỉ dẫn kĩ thuật thi công và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1998
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Sự cố nền móng công trình
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các điều kiện của kỹ thuật của cọc ép dùng xử lý nền móng
Tác giả: Vũ Công Ngữ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Xác định điện trở đất theo chiều sâu của cọc tiếp địa
Tác giả: Phan Kế Phúc,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 1202 Định dạng: PDF
Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cọc .
Tác giả: Cung Nhất Minh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Công nghệ mới đánh giá chất lượng cọc
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Thi công cọc khoan nhồi
Tác giả: Nguyễn Bá Kế,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Móng cọc trong thực tế xây dựng
Tác giả: Shamsher Prakash,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 1999
Ký hiệu phân loại: 624.154
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 0784402191
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục