Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 57 kết quả (0.3905762 giây)
Cấu tạo bê tông cốt thép
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9041 Định dạng: PDF
Kết cấu bê tông cốt thép : Phần cấu kiện cơ bản
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 9079 Định dạng: PDF
Sửa chữa và gia cố kết cấu bêtông cốt thép
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 10440 Định dạng: PDF
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
Tác giả: Lê Thanh Huấn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19265 Định dạng: PDF
Sàn sườn bê tông toàn khối
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19308 Định dạng: PDF
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19310 Định dạng: PDF
Tính toán thực hành cấu kiện bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCXCVN 356 - 2005. Tập 1
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19324 Định dạng: PDF
Thiết kế thành phần bê tông
Tác giả: Phạm Huy Chính,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Xây Dựng , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19408 Định dạng: PDF
Bê tông cốt thép 1
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2007
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21685 Định dạng: PDF
Đồ án bê tông cốt thép 2 : bài giảng
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 2008
Ký hiệu phân loại: 624.1834
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 21690 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục