Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 57 kết quả
Standard method of detailing structural concrete : a manual for best practice
Tác giả:
Xuất bản: London: Institution of Structural Engineers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Time-dependent behaviour of concrete structures [electronic resource]
Tác giả: R I Gilbert, Gianluca Ranzi
Xuất bản: London New York: Spon Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11) and commentary
Tác giả:
Xuất bản: Farmington Hills MI: American Concrete Institute, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Sàn sườn bê tông toàn khối
Tác giả: Nguyễn Đình Cống
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Kết cấu nhà cao tầng bê tông cốt thép
Tác giả: Lê Thanh Huấn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Thi công bê tông đầm lăn
Tác giả: Vũ Thành Te
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Bê tông cốt sợi thép
Tác giả: Nguyễn Viết Trung, Nguyễn Ngọc Long, Phạm Duy Anh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.1834
 
Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng
Tác giả: Lê Thanh Huấn, Nguyễn Hữu Việt, Nguyễn Tất Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Đồ án môn học kết cấu bê tông sàn sườn toàn khối loại bản dầm
Tác giả: Võ Bá Tầm, Hồ Đức Duy
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
Lý thuyết ăn mòn và chống ăn mòn Bêtông - bêtông cốt thép trong xây dựng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Phát
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.1834
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục