Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Design of offshore concrete structures elektronisk ressurs
Tác giả: O T Gudmestad, Ivar Holand, Erik Jensen
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Management and engineering of fire safety and loss prevention [electronic resource] : onshore and offshore : papers pres...
Tác giả:
Xuất bản: London New York: Elsevier Applied Science, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.980289
 
Đánh giá rủi ro các công trình trên biển
Tác giả: Phạm Văn Khôi
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  627.980289
 
Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms-working stress design
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: American Petroleum Institute, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Underwater repair technology
Tác giả: John H Nixon
Xuất bản: Cambridge England: Abington Publ, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.980288
 
San hô Trường Sa tương tác giữa công trình và nền san hô
Tác giả: Hoàng Xuân Lượng, Nguyễn Thái Chung, Phạm Tiến Đạt, Trần Nghi
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  627.9809597
 
Optimization-Based Energy Management for Multi-energy Maritime Grids [electronic resource]
Tác giả: Sidun Fang, Hongdong Wang
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Phân tích động lực học kết cấu tấm nổi (vlfs) dưới tác dụng tải trọng tập trung di động
Tác giả: Nguyễn Thành An, Lương Văn Hải
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Phân tích ảnh hưởng sóng biển đến đáp ứng động lực học của kết cấu tấm nổi vlfs
Tác giả: Trần Minh Phương, Lương Văn Hải
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
Offshore mechanics : structural and fluid dynamics for recent applications
Tác giả: Madjid Karimirad, Constantine Michailides, Ali Nematbakhsh
Xuất bản: Hoboken NJ USA: Wiley, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  627.98
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục