Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 3 kết quả (0.1249897 giây)
Inter-Vehicle Communication at Intersections : An Evaluation of Ad-Hoc and Cellular Communication
Tác giả: Mangel Thomas,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2012
Ký hiệu phân loại: 629.277
ISBN: 9783866448995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
DSP for In-Vehicle and Mobile Systems
Tác giả: Hansen John HL,
Thông tin xuất bản: USA : Springer , 2004
Ký hiệu phân loại: 629.277
ISBN: 0387229795
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 15839 Định dạng: PDF
Automotive Air Conditioning and Climate control systems
Tác giả: Daly Steven,
Ký hiệu phân loại: 629.277
ISBN: 0750669551
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 120654 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục