Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Raising chickens for dummies
Tác giả: Kimberly H Willis, Rob Ludlow
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Chăn nuôi gia cầm
Tác giả: Bùi Đức Lũng, Đoàn Xuân Trúc, Nguyễn Duy Hoan, Nguyễn Thanh Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Backyard poultry medicine and surgery : a guide for veterinary practitioners
Tác giả: Cheryl B Greenacre, Teresa Y Morishita
Xuất bản: Ames Iowa: Wiley Blackwell, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
81 câu hỏi chăn nuôi gà công nghiệp
Tác giả: Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
100 câu hỏi và đáp quan trọng dành cho cán bộ thú y và người chăn nuôi gà
Tác giả: Lê Văn Năm
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Chăn nuôi gà công nghiệp và gà lông màu thả vườn
Tác giả: Lê Hồng Mận, Bùi Đức Lũng
Xuất bản: Nghệ An: Nghệ An, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Hướng dẫn chăn nuôi và phòng trị bệnh cho gia cầm
Tác giả: Nguyễn Khắc Thị
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi gà công nghiệp
Tác giả: Lê Hồng Mận
Xuất bản: Hà Nội: Lao động xã hội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Kabir
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà Ai Cập
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục