Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
London and Company II First Year Course A Comprehensive Accounting Simulation Using Special Journals and Covering a Clo...
Tác giả: Jo Spiegelberg Emma
Xuất bản: USA: McGrawHill, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.7
 
Kế toán dành cho giám đốc
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: H: Giao thông Vận tải, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.7
 
Manual of accounting : financial instruments 2010
Tác giả:
Xuất bản: KingstonuponThames Surrey: CCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.7
 
Hướng dẫn thực hành kế toán hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản công nợ trong các doanh nghiệp
Tác giả: Võ Văn Nhị, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Xuân Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Tài chính, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.7
 
Lựa chọn chính sách kế toán nhằm thực hiện hành vi điều chỉnh lợi nhuận trong các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán ...
Tác giả: Hoàng Hải Yến, Võ Văn Nhị
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.7
 
Electric Motor Thermal Management for Electric Traction Drives (Presentation) [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  657.7
 
1

Truy cập nhanh danh mục