Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 863 kết quả (0.6718245 giây)
Quản trị nguồn nhân lực-Tập 1
Tác giả: Hương Huy,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 18391 Định dạng: PDF
Thiết kế tổ chức và quản lý chiến lược nguồn nhân lực
Tác giả: Triệu Tuệ Anh,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Đạo của quản lý
Tác giả: Lê Hồng Lôi,
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý nhân lực của doanh nghiệp
Tác giả: Đỗ Văn Phức,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Bách Khoa , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổ chức và quản trị quản lý thời gian
Tác giả: Nguyễn Văn Hà,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tư duy chiến lược
Tác giả: Bruce Andy,
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản lý nhân sự
Tác giả: Đình Phúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tài Chính , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 18661 Định dạng: PDF
Những quy tắc trong quản lý
Tác giả: Templar Richard,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Tri Thức , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lãnh đạo hiệu quả
Tác giả: Heller Robert,
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục