Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 551 kết quả (0.3899646 giây)
Sustainable Human Resource Management
Tác giả: Banyai Tamas,
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9783039216826
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Myeloid Leukemia : Clinical Diagnosis and Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2012
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 2370
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Beyond Human Resources : Research Paths Towards a New Understanding of Workforce Management Within Organizations
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9781839692727
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Updates on Cancer Treatment
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 9789535121947
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hành vi tổ chức
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý : Giáo trình
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình tâm lý học quản lý kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Tâm lý học quản lý kinh tế
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Quản trị nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Kim Dung,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6399 Định dạng: PDF
Leading in Tough Times : The Manager's Guide to Responsibility, Trust, and Motivation
Tác giả: Deems Richard S,
Thông tin xuất bản: Amherst MA : HRD , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3
ISBN: 0874257220
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7368 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục