Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 205 kết quả (0.3125063 giây)
Contextual Process Digitalization : Changing Perspectives - Design Thinking - Value-Led Design
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2020
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9783030383008
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The work breakdown structure in government contracting
Tác giả: Haugan Gregory T,
Thông tin xuất bản: Vienna : Management Concept , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 1567261205
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6717 Định dạng: CHM
Special edition using Microsoft Office Project 2003
Tác giả: Tim Pyron,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0789730723
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7058 Định dạng: CHM
IT Project+ study guide
Tác giả: Heldman William,
Thông tin xuất bản: San Francico : Sybex , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0782143180
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7803 Định dạng: CHM
Show me! Microsoft Office Project 2003
Tác giả: Kennemer Brian,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Que , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0789730693
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 7805 Định dạng: CHM
A guide to the project management body of knowledge : PMBOK guide
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 193069945X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8071 Định dạng: CHM
Quản trị dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tự học nhanh thiết kế & quản lý dự án trong project (Hướng dẫn bằng hình)
Tác giả: Minh Hoàng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Software configuration management strategies and IBM rational clearcase
Tác giả: Bellagio David E,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Addison Wesley , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0321200195
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8788 Định dạng: CHM
An introduction to IMS : your complete guide to IBM's information management system
Tác giả: Meltz Dean,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River NJ : Prentice Hall PTR , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0131856715
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 8891 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục