Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 217 kết quả
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Visualizing project management : models and frameworks for mastering complex systems
Tác giả: Kevin Forsberg, Howard Cotterman, Hal Mooz
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Quản lý dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu EPC quốc tế
Tác giả: Lê Văn Hiền, Đào Duy Huân
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.404
 
Project Management
Tác giả: Donna Deeprose
Xuất bản: : Capstone Publishing, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Adaptive project framework : managing complexity in the face of uncertainty [electronic resource]
Tác giả: Robert K Wysocki
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: AddisonWesley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Oracle Primavera P6 version 8 [electronic resource] : project and portfolio management : a comprehensive guide to managi...
Tác giả: Daniel L Williams, Elaine Britt Krazer
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Pub, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Project 2010 bible [electronic resource]
Tác giả: Elaine J Marmel
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước của các ban quản lý dự...
Tác giả: Lê Thị Lan Hương, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
97 things every project manager should know : collective wisdom from the experts
Tác giả: Barbee Davis
Xuất bản: Beijing Cambridge Mass: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
PMP Exam in depth [electronic resource] : project management professional study guide for PMP and CAPM exams
Tác giả: Paul SangheraPaul Sanghera
Xuất bản: Boston: Thomson Course Technology, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục