Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
The supply chain imperative
Tác giả: Dale Neef
Xuất bản: : American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.72
 
The incredible payback
Tác giả: Dave Nelson, Patricia E Moody
Xuất bản: : Amacom, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.72
 
Phân tích tình hình thực hiện hơp đồng xuất nhập khẩu tại công ty xuất nhập khẩu hàng công nghiệp Inexim
Tác giả: Trần Thị Ngọc Nhã
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.723
 
Phân tích quá trình thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại tổng công ty Pisico - chi nhánh tại Tp.HCM
Tác giả: Trần Minh Hải
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.723
 
Phân tích tình hình thực hiện hợp đồng XNK tại công ty TACOMSECO
Tác giả: Chu Thị Minh Tú
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.723
 
Phân tích quá trình đàm phán và ký kết , tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty Packsimex
Tác giả: Đỗ Minh Thương
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 1999
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.723
 
Project Management with the IBM Rational Unified Process : Lessons Learned from Managing Outsourced Projects with the RU...
Tác giả: R Dennis Gibbs
Xuất bản: : IBM Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.723
 
Programming Microsoft Dynamics NAV [electronic resource] : create, modify, and maintain applications in NAV 5.0, the lat...
Tác giả: David Studebaker, Mark Brummel, Luc Van Dyck
Xuất bản: Birmingham UK: Packt Publishing Ltd, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.7285
 
Adapt or die : transforming your supply chain into an adaptive business network
Tác giả: Claus E Heinrich
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley Sons, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.72
 
Sourcing and supply chain management
Tác giả: Robert B Handfield
Xuất bản: Australia: SouthWestern Cengage Learning, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.72
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục