Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6 kết quả (0.3400501 giây)
Nhượng quyền thương mại và cấp Li - Xăng
Tác giả: Hữu Quang,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao động Xã hội , 2008
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 19155 Định dạng: PDF
Nhượng quyền thương mại tại Việt Nam
Thông tin xuất bản: H : Đại học kinh tế Quốc dân , 2009
Ký hiệu phân loại: 658.8708
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Unofficial Guide to Opening a Franchise
Tác giả: Rich Jason R,
Thông tin xuất bản: Indiana : WileyPublishing Incorporated , 2007
Ký hiệu phân loại: 658.8708
ISBN: 9780470089514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Nhượng quyền khởi nghiệp con đường ngắn để bước ra thế giới
Tác giả: Nguyễn Phi Vân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Trẻ , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.8708
ISBN: 9786041080478
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Franchise management
Tác giả: Seid Michael,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2017
Ký hiệu phân loại: 658.8708
ISBN: 1119337283
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 136735 Định dạng: PDF
Nhượng quyền khởi nghiệp, con đường ngắn để bước ra thế giới
Tác giả: Nguyễn Phi Vân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Nhà xuất bản trẻ , 2015
Ký hiệu phân loại: 658.8708
ISBN: 8934974137122
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục