Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.0312549 giây)
Tâm lý học tuyên truyền quảng cáo
Tác giả: Nguyễn Hữu Thụ
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.1019
 
Ngôn ngữ quảng cáo = Language Theories
Tác giả: Lưu Trọng Tuấn
Hà Nội: Khoa học xã hội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1014
 
Tâm huyết của một nhà quảng cáo
Tác giả: Divd Ogilvy
TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1092
 
Văn hóa quảng cáo ở Việt Nam hiện nay thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Sương
TpHCM: HUTECH, 2000
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc: 659.1042
 
Watch This, Listen Up, Click Here
Tác giả: David Verklin
New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.10973
 
Advertising empire : race and visual culture in imperial Germany
Tác giả: David Ciarlo
Cambridge Mass: Harvard University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.10943
 
Globalizing ideal beauty : how female copywriters of the J. Walter Thompson Advertising Agency redefined beauty for the ...
Tác giả: Denise H Sutton
New York: Palgrave Macmillan, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.1092
 
Der österreichische Werbefilm Die Genese eines Genres von seinen Anfängen bis 1938
Tác giả: Karin Moser
Berlin Boston: De Gruyter, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 659.109436
 
Sát thủ quảng cáo khám phá vũ khí bí mật của những bậc thầy thuyết phục bất khả chiến bại = The hidden persuaders
Tác giả: Vance Packard
Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1019
 
Lời tự thú của một bậc thầy quảng cáo = : Confessions of an advertising man
Tác giả: David Ogilvy
Hà Nội: Công Thương, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.1092
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục