Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.0155911 giây)
Copywriting for the electronic media : a practical guide
Tác giả: Milan D Meeske
Belmont CA: ThomsonWadsworth, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.132
 
Créations commerciales et publicitaires, mode d'emploi
Tác giả: Philippe Villemus
Paris: Éditions dOrganisation, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.132
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp
Tác giả: Victor O Schwab
Hà Nội: Dân trí, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.132
 
Nghệ thuật viết quảng cáo : Tự học để trở thành nhà quảng cáo & Copywriter chuyên nghiệp=How to Write a Good Advertiseme...
Tác giả: Victor O Schwab
Hà Nội: Dân trí, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 659.132
 
Bút chì sắc, ý tưởng lớn, quảng cáo để đời
Tác giả: Luke Sullivan
Hà Nội: Lao động, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 659.132
 
Kỹ nghệ chơi chữ ngón nghề content : Successful writing for design, advertising and marketing
Tác giả: Mark Shaw
Hà Nội: Thế Giới, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 659.132
 
Successful Copywriting [electronic resource] : Learn in a Week, What the Leading Experts Learn in a Lifetime
Tác giả: Robert Ashton
Blacklick: McGrawHill Companies The, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 659.132
 
1

Truy cập nhanh danh mục