Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 7 kết quả (0.5599501 giây)
Chitin and Chitosan : Physicochemical Properties and Industrial Applications
Tác giả: Berrada Mohammed,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 9781789844245
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân,
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: Phan Đình Châu,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2005
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Tổng hợp hữu cơ và hóa dầu. T.1
Tác giả: Phan Minh Tân,
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Các quá trình cơ bản tổng hợp hữu cơ
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 661.8
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 0849312221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81166 Định dạng: PDF
Antioxidants in food : practical applications
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Woodhead Publishing Ltd , 2001
Ký hiệu phân loại: 661.8
ISBN: 185573463X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 122077 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục