Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Scanning negatives and slides [electronic resource] : digitizing your photographic archive
Tác giả: Sascha Steinhoff
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778
 
The bride's guide to wedding photography : how to get the wedding photography of your dreams
Tác giả: Kathleen Hawkins
Xuất bản: Buffalo NY: Amherst Media, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778
 
Apple Pro Training Series Logic Pro 7 and Logic Express 7
Tác giả: Sitter Martin
Xuất bản: Berkeley: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Pro Training Series Getting Started with Motion
Tác giả: Mary Plummer
Xuất bản: Berkeley: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Training Series iLife '05
Tác giả: Michael Rubin
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Pro Training Series Advanced Logic Pro 7
Tác giả: David Dvorin
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Training Series : GarageBand 2
Tác giả: Mary Plummer
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Training Series Desktop and Portable Systems
Tác giả: Creative Team Adobe
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Pro Training Series
Tác giả: Michael Wohl
Xuất bản: kd: Peachpit Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
Apple Pro Training Series
Tác giả: Adam Green, Matthew Geller
Xuất bản: : Peachpit Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục