Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Hỏi đáp về luật điền kinh
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng, Hoàng Mạnh Cường, Phan Đình Cường
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học điền kinh : dành cho sinh viên chuyên sâu điền kinh chuyên ngành GDTC và HLTT
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
Các bài tập thể lực trong điền kinh : Sách tham khảo dành cho những người yêu thích Điền kinh
Tác giả: Nguyễn Văn Phúc, Đàm Trung Kiên, Nguyễn Đại Dương
Xuất bản: Hà Nội: Thể dục thể thao, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.42
 
The Question of Caffeine
Tác giả: Jolanta Natalia Latosinska, Magdalena Latosinska
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  796.42
 
Daniels' running formula
Tác giả: Jack Daniels
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Timeless running wisdom
Tác giả: Richard Benyo
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Coaching cross country successfully
Tác giả: Joe Newton, Joe Henderson
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 1998
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Running form : how to run faster and prevent injury
Tác giả: Owen Anderson
Xuất bản: Champaign Illinois: Human Kinetics, 2019
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Runners on running : the best nonfiction of distance running
Tác giả: Richard Elliott
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
Be a better runner : real-world, scientifically proven training techniques that will dramatically improve your speed, en...
Tác giả: Sally Edwards, Carl Foster, Roy M Wallack
Xuất bản: Beverly MA: Fair Winds Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.42
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục