Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.64005 giây)
Incest and the medieval imagination
Thông tin xuất bản: : Oxford University Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 0198112092
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 13245 Định dạng: PDF
The Oxford Handbook of Cognitive Literary Studies
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9780199978069
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 137887 Định dạng: PDF
Intime Beziehungen. Ästhetik und Theorien der Sexualität um 1968
Tác giả: Weder Christine,
Thông tin xuất bản: : Wallstein Verlag , 2016
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9783835319479
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Writing Emotions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Bielefeld Germany : transcript Verlag , 2017
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9783837637939
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nicht(s) sagen : Strategien der Sprachabwendung im 20. Jahrhundert
Tác giả: Alloa Emmanuel,
Thông tin xuất bản: Bielefeld : transcript Verlag , 2008
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9783839408285
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Bitter carnival : ressentiment and the abject hero
Thông tin xuất bản: Princeton NJ : Princeton University Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 0691069395
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 153249 Định dạng: PDF
Narratives of fear and safety
Tác giả: Kaukiainen Kaisa,
Thông tin xuất bản: Tampere : Tampere University Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9789523590144
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Displacement and the Somatics of Postcolonial Culture
Tác giả: Robinson Douglas,
Thông tin xuất bản: Columbus : Ohio State University Press , 2013
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 0814212395
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Storytelling : The Destruction of the Inalienable in the Age of the Holocaust
Tác giả: Gasche Rodolphe,
Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York , 2018
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9781438471457
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Shapes of Fancy : Reading for Queer Desire in Early Modern Literature
Tác giả: Varnado Christine,
Ký hiệu phân loại: 809.93353
ISBN: 9781452961576
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục