Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The Cambridge Companion to Flaubert
Tác giả: Timothy Unwin
Xuất bản: : Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.8
 
The extraordinary journeys : the adventures of Captain Hatteras
Tác giả: Jules Verne, William Butcher
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.8
 
Around the World in Eighty Days [electronic resource]
Tác giả: Jules Verne, Williams Butcher
Xuất bản: New York: Oxford University Press Incorporated, 1999
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.8
 
The kill [electronic resource] = La curée
Tác giả: Émile Zola, Émile Zola, Brian Nelson
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.8
 
Nhà thờ Đức Bà Paris
Tác giả: Hugo Victor, Nhị Ca
Xuất bản: Hà Nội: Văn học, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  843.8
 
Georges Baudoux's Jean M'Barai The Trepang Fisherman
Tác giả: Karin Speedy
Xuất bản: Broadway: UTS ePRESS, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  843.8
 
Cô bé Fadette
Tác giả: George Sand, Nguyễn Trọng Định
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Công ty văn hóa truyền thông Nhã Nam, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  843.8
 
Genèses flaubertiennes
Tác giả: Éric Le Calvez
Xuất bản: Amsterdam New York: Rodopi, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.8
 
Hai mươi ngàn dặm dưới đáy biển : Tủ sách: văn học cổ điển rút gọn
Tác giả: Jules Verne, Minh Luân
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  843.8
 
Không gia đình
Tác giả: Hector Malot, Bích Trâm
Xuất bản: Thanh Hóa: Thanh Hóa, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  843.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục