Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 728 kết quả
Building confidence for dummies
Tác giả: Kate Burton, Brinley Platts
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Children's health for dummies
Tác giả: Katy Holland
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0432
 
The GL diet for dummies
Tác giả: Nigel Denby, Sue Baic
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.283
 
DJ'ing for dummies
Tác giả: John Steventon
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.7
 
Personal development all-in-one for dummies
Tác giả: Rhena Branch, Gillian Burn
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158.1
 
Biosciences on the Internet : a student's guide
Tác giả: Georges Dussart
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025.0657
 
Mast cells and basophils : development, activation and roles in allergic/autoimmune disease
Tác giả: Derek Chadwick, Jamie Goode
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Raising happy children for dummies
Tác giả: Sue Atkins
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  649.1
 
iOS 6 programming : pushing the limits : advanced application development for Apple IPhone, IPad, and IPod Touch
Tác giả: Robert Napier, Mugunth Kumar
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Microwave electronics : measurement and materials characterisation
Tác giả: Linfeng Chen
Xuất bản: Chichester: John Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục