Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Scanning negatives and slides [electronic resource] : digitizing your photographic archive
Tác giả: Sascha Steinhoff
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778
 
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
The Canon camera hackers manual : teach your camera new tricks
Tác giả: Berthold Daum
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Remote exposure : a guide to hiking and climbing photography
Tác giả: Alexandre Buisse
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.9
 
Toys and American culture : an encyclopedia
Tác giả: Sharon M Scott
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  790.133
 
Encyclopedia of architectural and engineering feats
Tác giả: Donald Langmead, Christine Garnaut
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  721.03
 
Latin dance
Tác giả: Elizabeth Drake-Boyt
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Greenwood, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.3
 
Mangatopia : essays on manga and anime in the modern world
Tác giả: Martha Cornog, Timothy Perper
Xuất bản: Santa Barbara Calif: Libraries Unlimited, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.5952
 
The music of European nationalism : cultural identity and modern history
Tác giả: Philip V Bohlman
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780.904
 
Martial arts of the world : an encyclopedia of history and innovation
Tác giả: Thomas A Green, Joseph R Svinth
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, c2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục