Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Mastering the Nikon D700 [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young, James Johnson
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
The Nikon creative lighting system [electronic resource] : using the SB-600, SB-800, SB-900, and R1C1 flashes
Tác giả: Mike Hagen
Xuất bản: Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.72
 
iMovie '11 & iDVD [electronic resource] : the missing manual
Tác giả: David Pogue, Aaron Miller
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.59028553
 
Photoshop lightroom 2 adventure [electronic resource] : mastering Adobe's next-generation tool for digital photographers
Tác giả: Mikkel Aaland
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
MP3 : the definitive guide
Tác giả: Scot Hacker
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  780
 
iPhone game development elektronisk ressurs
Tác giả: Paul Zirkle, Joe Hogue
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.82526
 
Digital photography : expert techniques
Tác giả: Ken Milburn
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Flickr hacks
Tác giả: Paul Bausch, Jim Bumgardner
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Getting started with Dwarf Fortress
Tác giả: Peter Tyson
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932536
 
Mastering the Nikon D300/D300S [electronic resource]
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara Calif Sebastopol Calif: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.32
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục