Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
iOS programming : the Big Nerd Ranch guide
Tác giả: Joe Conway, Aaron Hillegass
Xuất bản: Atlanta GA: Big Nerd Ranch, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
iOS programming : the Big Nerd Ranch guide
Tác giả: Christian Keur, Joe Conway, Aaron Hillegass
Xuất bản: Atlanta GA: Big Nerd Ranch, 2014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.26
 
Android programming : the big nerd ranch guide
Tác giả: Brian Hardy
Xuất bản: Atlanta GA: Big Nerd Ranch, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
The terrible truth about liberals
Tác giả: Neal Boortz
Xuất bản: Atlanta Ga: Longstreet, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.0973
 
Texts from the Amarna period in Egypt
Tác giả: William J Murnane, Edmund S Meltzer
Xuất bản: Atlanta Ga: Scholars Press, 1995
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  932.014
 
The millionaire next door : the surprising secrets of America's wealthy
Tác giả: Thomas J Stanley, William D Danko
Xuất bản: Atlanta Ga: Longstreet Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.0973
 
Solomon's vineyard : literary and linguistic studies in the Song of Songs
Tác giả: Scott B Noegel, Gary Rendsburg
Xuất bản: Atlanta GA: Society of Biblical Literature, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  223.9066
 
The American Cancer Society new healthy eating cookbook
Tác giả: Jeanne Besser
Xuất bản: Atlanta GA: American Cancer Society, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.5631
 
iPhone programming : the Big Nerd Ranch guide
Tác giả: Joe Conway, Aaron Hillegass
Xuất bản: Atlanta Ga Indianapolis Ind: Big Nerd Ranch Distribution by Pearson Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.265
 
ASHRAE\GreenGuide\:\ an\ASHRAE\publication\addressing\matters\of
Tác giả:
Xuất bản: Atlanta GA Burlington Mass: American Society of Heating Refrigerating and AirConditioning Engineers Inc Elsevier ButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720
 
1

Truy cập nhanh danh mục