Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Statistical treatment of analytical data
Tác giả: Zeev B Alfassi, Zvi Boger, Yigal Ronen
Xuất bản: Oxford Boca Raton: Blackwell Science CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.0727
 
Fatigue life prediction of composites and composite structures / edited by Anastasios P. Vassilopoulos
Tác giả: Anastasios Vassilopoulos
Xuất bản: Boca Raton Oxford: CRC Press Woodhead Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1186
 
Advances in structural adhesive bonding
Tác giả: David A Dillard
Xuất bản: Boca Raton Fla Oxford: CRC Press Woodhead Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.199
 
Laser cooling of solids
Tác giả: S V Petrushkin, V V Samart⁻Łsev
Xuất bản: Cambridge Oxford Boca Raton: Cambridge International Science Pub Ltd In association with Woodhead Pub Ltd CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  539.7
 
Bone repair biomaterials
Tác giả: Josep A Planell
Xuất bản: Boca Raton Fla Oxford: CRC Press Woodhead, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.4710592
 
Biomaterials and regenerative medicine in ophthalmology
Tác giả: Traian Chirila
Xuất bản: Boca Raton Oxford: CRC Press Woodhead, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.79
 
Biomedical composites [electronic resource]
Tác giả: Luigi Ambrosio
Xuất bản: Boca Raton Oxford: CRC Press Woodhead Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
Biointegration of medical implant materials : science and design
Tác giả: Chandra P Sharma
Xuất bản: Boca Raton Oxford: CRC Press Woodhead, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.284
 
Metals for biomedical devices [electronic resource]
Tác giả: M Niinomi
Xuất bản: Boca Raton FL Oxford UK: CRC Press Woodhead Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.28
 
1

Truy cập nhanh danh mục