Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 122 kết quả
The unified modeling language reference manual
Tác giả: James Rumbaugh, Grady Booch, Ivar Jacobson
Xuất bản: Reading: Addison Wesley, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Microsoft SQL server 2000 resource kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Reading: Microsoft, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.756
 
MCSE training kit : Microsoft Windows XP Professional (exam 70-270)
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Reading: Microsoft, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.44769
 
Microsoft Windows 2000 server resource kit
Tác giả: Corporation Microsoft
Xuất bản: Reading: Microsoft, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7
 
Inside the C p++ s object model
Tác giả: Stanley B Lippman
Xuất bản: Reading: Addison Wesley, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
Foot Grenadiers of the Imperial Guard
Tác giả: Charles Grant, Michael Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey Publishing, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
The Stonewall Brigade
Tác giả: John Millin Selby
Xuất bản: Reading: Osprey, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
The Iron Brigade
Tác giả: John Millin Selby, Michael P Roffe
Xuất bản: Reading: Osprey, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.7
 
Chasseurs of the Guard : the Chasseurs à Cheval of the Garde Imperials, 1799-1815
Tác giả: Peter Young
Xuất bản: Reading: Osprey, 1971
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.2
 
Royal Scots Greys
Tác giả: Charles Grant
Xuất bản: Reading: Osprey, 1972
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  357
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục