Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Microsoft® PowerPoint® 2002 fast & easy®
Tác giả: Coletta Witherspoon
Xuất bản: Roseville CA: Prima Tech, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  06.6
 
ASP programming for the absolute beginner [electronic resource] : the fun way to learn programming
Tác giả: John Gosney
Xuất bản: Roseville CA: Premier Press, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.276
 
JavaScript programming for the absolute beginner [electronic resource] : the fun way to learn programming
Tác giả: Steven W Disbrow, Andrew Harris
Xuất bản: Roseville CA: Prima Tech, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.2762
 
Assassin's creed : Prima official game guide
Tác giả: David S J Hodgson
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Just cause : Prima official game guide
Tác giả: Fletcher Black
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Star wars : the force unleashed
Tác giả: Fernando Bueno
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.932
 
Hit man : blood money : Prima official game guide
Tác giả: Michael Knight
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794
 
Crackdown : Prima official game guide
Tác giả: Fernando Bueno, Gary Penn
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Multiplayer game programming [electronic resource]
Tác giả: Todd Barron
Xuất bản: Roseville CA: Prima Tech, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815265
 
Hit man : blood money : Prima official game guide
Tác giả: Michael Knight
Xuất bản: Roseville CA: Prima Games, c2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.3
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục