Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 200 kết quả (0.3593672 giây)
Video Game Art Reader : Volume 3
Tác giả: Funk Tiffany,
Thông tin xuất bản: : Amherst College Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9781943208425
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Video Game Art Reader : Volume 2
Tác giả: Funk Tiffany,
Thông tin xuất bản: : Amherst College Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9781943208418
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Video Game Art Reader : Volume 4
Tác giả: Funk Tiffany,
Thông tin xuất bản: : Amherst College Press , 2022
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9781943208340
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Video Game Art Reader : Volume 1
Tác giả: Funk Tiffany,
Thông tin xuất bản: : Amherst College Press , 2017
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9781943208401
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Respawn : Gamers, Hackers, and Technogenic Life
Tác giả: Milburn Colin,
Thông tin xuất bản: Durham : Duke University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9781478001348
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Gaming and the Arts of Storytelling
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9783039212316
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Play Redux : The Form of Computer Games
Tác giả: Myers David,
Thông tin xuất bản: Ann Arbor : University of Michigan Press , 2010
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 9780472070923
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Rules of play : game design fundamentals
Tác giả: Katie Salen,
Thông tin xuất bản: Cambridge : MIT , 2003
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 0262240459
ID: 7023 Định dạng: CHM
J2me game programming
Tác giả: Davidson Jenny,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Premier , 2004
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1592001181
ID: 7750 Định dạng: CHM
MUD GAME PROGRAMMING
Tác giả: Penton Ron,
Thông tin xuất bản: : Premier , 2003
Ký hiệu phân loại: 794.8
ISBN: 1592000908
ID: 8358 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> 4dd3666e1f9624b991919bcee3aaae2ca45fce52

Truy cập nhanh danh mục