Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 233 kết quả
Video game optimization [electronic resource]
Tác giả: Ben Garney, Eric Preisz
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Real-world Flash game development [electronic resource] : how to follow best practices and keep your sanity
Tác giả: Christopher Griffith
Xuất bản: Amsterdam Boston Elsevier Burlington Mass: Focal Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Metal gear solid : the Twin Snakes official strategy guide
Tác giả: Rick Barba
Xuất bản: Indianapolis IN: BradyGames, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Advanced 3D game programming with DirectX 9.0
Tác giả: Peter Walsh
Xuất bản: Plano Tex: Wordware Pub, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Game physics
Tác giả: David H Eberly, Ken Shoemake
Xuất bản: San Francisco CA: Morgan Kaufmann Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Beginning C++ game programming
Tác giả: Mike Dawson
Xuất bản: Boston MA: Premiere Press Thomson Course Technology, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Beginning direct3d game programming
Tác giả: Wolfgang F Engel
Xuất bản: Indianapolis IN: Premier Press a Division of Course Technology, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
3D game engine architecture : engineering real-time applications with Wild Magic
Tác giả: David H Eberly
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufman Publishers, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
AI game engine programming
Tác giả: Brian Schwab
Xuất bản: Hingham MA: Charles River Media, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Wii for dummies
Tác giả: Kyle Orland
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục