Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 148 kết quả
Giáo trình thực hành sinh lý học
Tác giả: Đặng Huỳnh Anh Thư, Lê Quốc Tuấn, Mai Phương Thảo, Nguyễn Thị Lệ, Vũ Trần Thiên Quân
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  571
 
Giáo trình Sinh hóa học. Phần 1- Sinh hóa học tĩnh
Tác giả: Đinh Ngọc Loan, Đỗ Hiếu Liêm, Lê Thị Phương Hồng, Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Sinh học tế bào
Tác giả: Bùi Trang Việt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Giáo trình sinh hóa học. Phần 2 - trao đổi chất và năng lượng
Tác giả: Nguyễn Phước Nhuận, Đỗ Hiếu Liêm, Huỳnh Thị Bạch Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Hóa keo : Hóa lý các hệ vi dị thể và hiện tượng bề mặt
Tác giả: Mai Hữu Khiêm
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.345
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Nguyễn Tấn Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Vi sinh vật môi trường
Tác giả: Bùi Lê Thanh Khiết, Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết, Nguyễn Thị Thanh Kiều
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.17
 
Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ
Tác giả: Nguyễn Kim Phi Phụng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Thực tập ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học
Tác giả: Đặng Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Gia Hằng, Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.72
 
Giáo trình thực tập sinh thái học
Tác giả: Nguyễn Thị Gia Hằng, Nguyễn Thị Lan Thi, Nguyễn Trần Thụy Thanh Mai, Phạm Quỳnh Hương, Trần Ngọc Diễm My
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục