Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Thống kê Bưu chính viễn thông
Tác giả: Nguyễn Đăng Quang
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.502438
 
Trắc địa : Hướng dẫn thực hành
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Lý thuyết đàn hồi
Tác giả: Nguyễn Xuân Lựu
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.382
 
Triển khai toán rời rạc với Maple
Tác giả: Kenneth H Rosen
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  510.285
 
Cơ sở vật lí . Tập 2 - Cơ học - II
Tác giả: Halliday David, Walker Jearl, Resnick Robert
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Trắc địa đại cương
Tác giả: Phạm Văn Chuyên
Xuất bản: Hà Nội: Giao Thông Vận Tải, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  526.1
 
Thống kê trong kinh doanh và quản lý : lý thuyết cơ bản, toán ứng dụng, đáp án
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: Hà Nội: Giao thông vận tải, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  519.502465
 
1

Truy cập nhanh danh mục