Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 10505 kết quả
Tối ưu công suất trong hệ thống pin mặt trời
Tác giả: Tạ Minh Cường, Nguyễn Thanh Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Ứng dụng biến tần đa bậc trong hệ thống điện mặt trời nối lưới
Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Ứng dụng công cụ Wavelet để dự báo phụ tải điện tại huyện Đông Anh - Hà Nội
Tác giả: Phùng Sỹ Tiến, Phan Thị Thanh Bình
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.793213
 
Ứng dụng STATCOM để điều chỉnh điện áp và bù công suất phản kháng cho hệ thống điện
Tác giả: Hà Văn Du, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.319
 
Ứng dụng thiết bị FACTS trong điều khiển điện áp hệ thống điện
Tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Liêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Ứng dụng thuật toán DE vào giải bài toán phân bố công suất tối ưu trong hệ thống điện
Tác giả: Quảng Trọng Hùng, Ngô Cao Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31910151
 
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Tìm điểm công suất cực đại của pin mặt trời
Tác giả: Nguyễn Ngọc Trung, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Điều khiển bám theo quỹ đạo mong muốn cho robot di động hai bánh dùng bộ điều khiển trượt
Tác giả: Nguyễn Ngọc Học, Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Đánh giá tài nguyên nước mặt tỉnh Lâm Đồng và đề xuất giải pháp quản lý theo hướng phát triển bền vững
Tác giả: Phạm Thế Anh, Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.91
 

Truy cập nhanh danh mục