Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 21 kết quả (0.3124952 giây)
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật điện cao áp. T.1- Kỹ thuật cách điện
Tác giả: Hoàng Việt,
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật điện cao áp. T.2 - Quá điện áp trong hệ thống điện
Tác giả: Hoàng Việt,
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Ứng dụng thiết bị FACTS trong điều khiển điện áp hệ thống điện
Tác giả: Trần Văn Quang,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72409 Định dạng: PDF
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2012
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 72411 Định dạng: PDF
Understanding FACTS : concepts and technology of flexible AC transmission systems
Thông tin xuất bản: New York : IEEE Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.31913
ISBN: 0780334558
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75219 Định dạng: PDF
High voltage engineering
Tác giả: Naidu M S,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.31913
ISBN: 0074622862
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75220 Định dạng: PDF
High-voltage engineering : theory and practice
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 2000
Ký hiệu phân loại: 621.31913
ISBN: 0824704029
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 75221 Định dạng: PDF
Giải tích hệ thống điện hệ thống FACTS dùng TCSC
Tác giả: Nguyễn Quân,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 621.31913
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 75342 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục