Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Ứng dụng thiết bị FACTS trong điều khiển điện áp hệ thống điện
Tác giả: Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Liêm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Ứng dụng UPFC điều khiển công suất trong hệ thống truyền tải lưới điện
Tác giả: Huỳnh Phát Huy, Đinh Hoàng Bách
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Giải tích hệ thống điện hệ thống FACTS dùng TCSC
Tác giả: Nguyễn Quân, Hồ Văn Hiến
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Xác định vị trí và dung lượng của TCSC để nâng cao khả năng chuyên tải của hệ thống điện
Tác giả: Trần Thế Hoàng, Trương Việt Anh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Understanding FACTS : concepts and technology of flexible AC transmission systems
Tác giả: Narain G Hingorani, Mohamed E El-Hawary, Laszlo Gyugyi
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
High voltage engineering
Tác giả: M S Naidu, V Kamaraju
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
High-voltage engineering : theory and practice
Tác giả: Mazen Abdel-Salam
Xuất bản: New York: M Dekker, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31913
 
Thiết bị Facts trong hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Kỹ thuật điện cao áp
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục