Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Village Homes : A Community By Design
Tác giả: Mark Francis
Xuất bản: Washington: Island Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  712.609
 
Roadside Use of Native Plants
Tác giả: Bonnie Harper-Lore, Maggie Wilson
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  713.0973
 
Urban open space
Tác giả: Francis Mark
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  712.5
 
Ritual house : drawing on nature's rhythms for architecture and urban design
Tác giả: Ralph L Knowles
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.47
 
Design for an empathic world : reconnecting people, nature, and self
Tác giả: Sim Van der Ryn
Xuất bản: Washington: Island Press, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.103
 
The Architecture of Community
Tác giả: Krier Léon
Xuất bản: Washington: Island Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  720.103
 
Striper wars : an American fish story
Tác giả: Dick Russell
Xuất bản: Washington: Island PressShearwater Books, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  799.17732
 
1

Truy cập nhanh danh mục