Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 323 kết quả
Infantry mortars of World War 2
Tác giả: John Norris, Robert Calow
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.4209044
 
Cadillac Gage V-100 Commando, 1960-71
Tác giả: R Lathrop, J McDonald
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.83
 
Renaissance war galley, 1470-1590
Tác giả: Angus Konstam
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.821
 
Union River ironclad 1861-65
Tác giả: Angus Konstam
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82250973
 
M8 Grayhound Light Armored Car 1941-91
Tác giả: Steven J Zaloga, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
M10 and M36 tank destroyers 1942-53
Tác giả: Steven J Zaloga, Michael Badrocke
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520973
 
1: Field Artillery
Tác giả: Chris Henry, Brian Delf
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Confederate raider 1861-65
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.757
 
The pirate ship, 1660-1730
Tác giả: Angus Konstam, Tony Bryan
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8209032
 
German heavy cruisers, 1939-45
Tác giả: Gordon Williamson, Ian Palmer
Xuất bản: Oxford: Osprey, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 

Truy cập nhanh danh mục