Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
51-60 trong số 323 kết quả
Churchill infantry tank 1941-1951
Tác giả: Bryan Perrett, Mike Chappell, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Matilda : infantry tank 1938-1945
Tác giả: David Fletcher, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
M3 infantry half-track 1940-73
Tác giả: Steven J Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1994
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356.1683
 
Panther variants, 1942-45
Tác giả: Hilary L Doyle, Thomas L Jentz
Xuất bản: London: Osprey, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
KV-1 & 2 heavy tanks 1939-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Kinnear, Peter Sarson
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
Crusader : Cruiser tank 1939-1945
Tác giả: Dulan Barber, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Sturmgeschütz : assault gun 1940-1942
Tác giả: H L Doyle, Thomas L Jentz, Peter Sarson
Xuất bản: London: Osprey, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
Alexander the Great : his armies and campaigns 334-323 BC
Tác giả: Nick Sekunda, John Gibson Warry
Xuất bản: London: Osprey, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.009381
 
M3 & M5 Stuart Light Tank 1940-45
Tác giả: Steven J Zaloga, Jim Laurier
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358.1883
 
The Long Range Desert Group : 1940-1945
Tác giả: Robin Jenner, David List
Xuất bản: Oxford: Osprey, 1999
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940.5423
 

Truy cập nhanh danh mục