Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Webster's New World punctuation : simplified and applied
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Baby signing for dummies
Tác giả: Jennifer Watson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  419.1
 
Portuguese for dummies
Tác giả: Karen Keller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  469
 
Android programming : pushing the limits
Tác giả: Erik Hellman
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2014
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  434
 
Working Spanish for Homeowners
Tác giả: Gail Stein
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  468.3
 
English grammar for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Russian phrases for dummies
Tác giả: Andrew Kaufman, Serafima Gettis, Nina Wieda
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.783421
 
English grammar workbook for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Japanese for dummies
Tác giả: Eriko Sato
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.683
 
Arabic for dummies
Tác giả: Amine Bouchentouf
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.782421
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục