Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 53 kết quả (0.3281117 giây)
Basic writing
Tác giả: Resd Joy M,
Thông tin xuất bản: NJ : Prentice Hall , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0133536572
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Dẫn luận văn học
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.24
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
A handbook of commercial correspondence
Tác giả: Ashley A,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1996
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0194572064
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Translations 1
Tác giả: Lee Linda,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University , 1997
Ký hiệu phân loại: 428.24
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Fundamentals of English grammar
Thông tin xuất bản: New York : Longman , 2003
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 013013631X
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 34343 Định dạng: PDF
Oxford practice grammar : with answers
Tác giả: Eastwood John,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 1999
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0194313697
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 37264 Định dạng: PDF
Fun with grammar : communicative activities for the Azar grammar series
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0135679265
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 37351 Định dạng: PDF
Teaching readers of English : students, texts, and contexts
Tác giả: Hedgcock John,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge , 2009
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0203880269
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 41096 Định dạng: PDF
A university course : English grammar
Tác giả: Downing Angela,
Thông tin xuất bản: London New York : Routledge , 2006
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0415287871
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 41435 Định dạng: PDF
English phrasal verbs in use : [intermediate]
Tác giả: McCarthy Michael,
Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 428.24
ISBN: 0521527279
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ID: 42525 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục