Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1429 kết quả
Dreamweaver CS4 all-in-one for dummies
Tác giả: Sue Jenkins, Richard Wagner
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Low-calorie dieting for dummies
Tác giả: Susan McQuillan
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.25
 
Manage your life with Outlook for dummies
Tác giả: Greg Harvey
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Web design all-in-one for dummies
Tác giả: Sue Jenkins
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Home theater for dummies
Tác giả: Daniel D Briere, Patrick J Hurley
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3897
 
Microsoft Exchange Server 2007 for dummies
Tác giả: John Mueller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Introducing Maya 2011 [electronic resource]
Tác giả: Dariush Derakhshani
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6
 
iPad application development for dummies
Tác giả: Neal Goldstein, Tony Bove
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Web design with HTML and CSS : digital classroom
Tác giả: Jeremy Osborne, Jennifer Smith
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Search engine optimization bible
Tác giả: Jerri L Ledford
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 

Truy cập nhanh danh mục