Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Arabic phrases for dummies
Tác giả: Amine Bouchentouf
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.783421
 
English grammar workbook for dummies [electronic resource]
Tác giả: Geraldine C Woods
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Portuguese phrases for dummies
Tác giả: Karen Keller
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  469.7
 
Spanish essentials for dummies [electronic resource]
Tác giả: Gail W Stein, Attila Hajdrik, Mary Kraynak
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  468.2421
 
Italian verbs for dummies
Tác giả: Teresa Picarazzi
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  458.2421
 
French verbs for dummies
Tác giả: Zoe Erotopoulos
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.2421
 
German phrases for dummies
Tác giả: Anne Fox, Paulina Christensen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  438.3421
 
Chinese phrases for dummies(r)
Tác giả: Wendy Abraham
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183421
 
Spanish for Dummies, Portable Edition
Tác giả: Susana Wald
Xuất bản: New Jersey: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  460
 
English Grammar for Dummies, Portable Edition Wal-Mart Custom
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục