Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Spanish for Dummies, Portable Edition
Tác giả: Susana Wald
Xuất bản: New Jersey: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  460
 
El español, ¿desde las variedades a la lengua pluricéntrica?
Tác giả:
Xuất bản: Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  460
 
Varia lingüística y literaria
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Reflexiones lingüísticas y literarias
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Estudios de semántica social
Tác giả:
Xuất bản: Mexico: El Colegio de Mexico, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Varia lingüística y literaria : 50 años del CELL : I. Lingüística
Tác giả: Rebeca Barriga Villanueva
Xuất bản: Mexico DF: Colegio de Mexico Centro de Estudios Linguisticos y Literarios, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Reflexiones lingüísticas y literarias : volumen I : Lingüística
Tác giả:
Xuất bản: Mexico DF: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Linguisticos y Literarios, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Reflexiones lingüísticas y literarias : volumen II : Literatura
Tác giả:
Xuất bản: Mexico DF: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Linguisticos y Literarios, 1992
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
Estudios de semántica social
Tác giả: Raúl Avila
Xuất bản: Mexico DF: El Colegio de Mexico Centro de Estudios Linguisticos y Literarios, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  460
 
A primer of clinical interpretation
Tác giả: Philip F D Rubovits-Seitz
Xuất bản: Northvale NJ: J Aronson, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 460
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục