Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 246 kết quả (0.3437426 giây)
The sports rules book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2009
Ký hiệu phân loại: 796
ISBN: 0736076328 (soft cover)
Inclusive recreation : programs and services for diverse populations
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2010
Ký hiệu phân loại: 790.196
ISBN: 0736081771 (hard cover)
Exercises for elite golf performance
Tác giả: Blackburn Kelly,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c1999
Ký hiệu phân loại: 796.352
ISBN: 0736002359
Dynamics of skill acquisition : a constraints-led approach
Tác giả: Davids K,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2008
Ký hiệu phân loại: 372.86
ISBN: 0736036865 (hard cover)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
On the guard II : the YMCA lifeguard manual
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2001
Ký hiệu phân loại: 797.210289
ISBN: 0736039767
Aquatic rescue and safety
Tác giả: Graver Dennis,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 797.0289
ISBN: 0736041222 (softcover)
Chi kung : way of power
Tác giả: Lam Kam Chuen,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2003
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 0736044809
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The baseball drill book
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2004
Ký hiệu phân loại: 796.3572
ISBN: 0736050833 (soft cover)
Coaching softball technical and tactical skills
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2009
Ký hiệu phân loại: 796.3578
ISBN: 073605376X (soft cover)
Understanding sports massage
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , 2005
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 073605457X (soft cover)
Bộ sưu tập: Tham khảo
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục