Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
The Living Dead 2
Tác giả: Travis S Taylor, Travis S Taylor cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (epub)
ddc:  741.5973
 
Sympathy for the Devil
Tác giả: Pratchett Terry, Terry cm Pratchett
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
 
Dancing with Bears
Tác giả: Terrance Dicks, Terrance Dicks cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.54
 
God's War
Tác giả: David Hewson, David Hewson cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Habitation of the Blessed
Tác giả: Enid Blyton, Enid Blyton cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
The Improbable Adventures of Sherlock Holmes
Tác giả: J M Coetzee, J M Coetzee cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
 
Eclipse two : new science fiction and fantasy
Tác giả: Jonathan Strahan
Xuất bản: San Francisco: Night Shade Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.0876208
 
Eclipse one : new science fiction and fantasy
Tác giả: Jonathan Strahan
Xuất bản: San Francisco: Night Shade Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Eclipse 4: New Science Fiction and Fantasy
Tác giả: Jack Chalker, Jack Chalker cm
Xuất bản: : Night Shade Books, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
The Windup Girl
Tác giả: Card Scott, Orson Scott cm Card
Xuất bản: : Night Shade Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813.6
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục