Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 652 kết quả (0.6799536 giây)
Little brother
Tác giả: Doctorow Cory,
Thông tin xuất bản: London : Harper Voyager , 2008
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0007288425
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70725 Định dạng: PDF
The lost hero [downloadable e-book]
Tác giả: Riordan Rick,
Thông tin xuất bản: New York : DisneyHyperion Books , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 1423145402
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 70947 Định dạng: PDF
Everything Is Illuminated
Tác giả: Roberts Keith,
Thông tin xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt , 2011
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0618173870
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53741 Định dạng: EPUB
Five People You Meet In Heaven
Tác giả: Asimov Isaac,
Thông tin xuất bản: : Hachette Books , 2003
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780786868711
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53740 Định dạng: EPUB
O’ artful death
Tác giả: Twain Mark,
Thông tin xuất bản: : St Martins Minotaur , 2011
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0312307640
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53742 Định dạng: EPUB
Soldier Son 1 - Shaman's Crossing
Tác giả: Lord Jeffrey,
Thông tin xuất bản: : Voyager , 2006
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780060758288
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53745 Định dạng: EPUB
Idlewild
Tác giả: Tucker Wilson,
Thông tin xuất bản: : ROC , 2010
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780451461988
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53743 Định dạng: EPUB
Dry: A Memoir
Thông tin xuất bản: : Picador , 2004
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0312272057
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53739 Định dạng: EPUB
A Singular Hostage
Tác giả: Atwood Margaret,
Thông tin xuất bản: : Ballantine Books , 2002
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 9780553381764
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53744 Định dạng: EPUB
A state of disobedience
Tác giả: Clancy Tom,
Thông tin xuất bản: : Baen Books , 2009
Ký hiệu phân loại: 813.6
ISBN: 0743471709
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 53746 Định dạng: EPUB
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục