Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Summer ball [electronic resource]
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York NY: Philomel Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Snakehead [electronic resource]
Tác giả: Anthony Horowitz
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Miracle on 49th Street
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The siege of Macindaw
Tác giả: John Flanagan
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.2
 
The big field
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York NY: Philomel Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Hot hand [online resource]
Tác giả: Mike Lupica
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Triss
Tác giả: Brian Jacques, David Elliot
Xuất bản: : Philomel Books, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Otis and the puppy
Tác giả: Loren Long
Xuất bản: New York: Philomel Books, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Friends
Tác giả:
Xuất bản: New York NY: Philomel Books, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
1

Truy cập nhanh danh mục