Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Using Microsoft Project 2010
Tác giả: Sonia Atchison, Brian Kennemer
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404028553
 
Using Facebook
Tác giả: Kent Joshi, Scott Morley, Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
Using LinkedIn [electronic resource]
Tác giả: Patrice-Anne Rutledge
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Predictive analytics : Microsoft Excel
Tác giả: Conrad George Carlberg
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.0285
 
My BlackBerry Curve
Tác giả: Craig James Johnston
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
My Xbox : Xbox 360, Kinect, and Xbox LIVE [electronic resource]
Tác giả: Bill Loguidice, Christina T Loguidice
Xuất bản: Indianapolis IN: Que Pub, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
VBA and macros : Microsoft Excel 2010 [electronic resource]
Tác giả: Bill Jelen, Tracy Syrstad
Xuất bản: Sl: Que Pub, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
CCNA exam prep : (exam 640-802) [electronic resource]
Tác giả: Jeremy Cioara, David Minutella, Heather Stevenson
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Absolute beginner's guide to Microsoft Windows Vista
Tác giả: Shelley O'Hara, Ron Mansfield
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
Facebook for grown-ups [electronic resource]
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que Pub, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1675
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục