Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 501 kết quả
Thực tế tốt nghiệp tại cộng đồng nhi
Tác giả: Đinh Kim Điệp, Lê Thị Nga, Nguyễn Đình Học, Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Trung Kiên
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : dùng cho sinh viên Đại học y năm thứ 4
Tác giả: Đào Xuân Thành, Đỗ Trường Sơn, Đỗ Việt Hùng, Dương Đại Hà, Hà Kim Trung, Hà Văn Quyết, Hoàng Long, Hoàng Văn Hùng, Kiều Đình Hùng, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Tiến Quyết, Phạm Đức Huấn, Phạm Hoàng Hà, Phạm Hữu Lư, Phùng Ngọc Hòa, Trần Bảo Long, Trần Hiếu Học, Trần Trung Dũng, Trịnh Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  617.07
 
Bài giảng bệnh học ngoại khoa : dùng cho sinh viên Đại học y năm thứ 4
Tác giả: Đào Xuân Thành, Đỗ Trường Sơn, Đỗ Việt Hùng, Dương Đại Hà, Hà Kim Trung, Hà Văn Quyết, Hoàng Long, Hoàng Văn Hùng, Kiều Đình Hùng, Nguyễn Hữu Ước, Nguyễn Tiến Quyết, Phạm Đức Huấn, Phạm Hoàng Hà, Phạm Hữu Lư, Phùng Ngọc Hòa, Trần Bảo Long, Trần Hiếu Học, Trần Trung Dũng, Trịnh Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  617.07
 
học
Tác giả: Đỗ Kính, Phạm Văn Địch, Trịnh Bình
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  611.018
 
học
Tác giả: Trịnh Bình, Đỗ Kính, Phạm Phan Địch
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.018
 
Lâm sàng huyết học
Tác giả: Trần Văn Bé
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.15
 
Hóa sinh y học
Tác giả: Lê Xuân Trường, Bùi Thị Hồng Châu, Đỗ Thị Thanh Thủy, Hoàng Hiếu Ngọc, Lâm Vĩnh Niên, Lê Xuân Trường, Nguyễn Thị Băng Sương, Trần Ngọc Minh
Xuất bản: TPHCM: Y học, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.015
 
Miễn dịch học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh, Phan Thị Thu Anh, Văn Đình Hòa, Vũ Dương Quý, Vũ Triệu An
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.079
 
Sinh lý bệnh học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lanh, Phan Thị Thu Anh, Trần Thị Chính, Văn Đình Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.07
 
Bệnh học nội khoa
Tác giả: Nguyễn Đăng Thụ
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục