Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 538 kết quả
The Boy Who Came Back from Heaven: A Remarkable Account of Miracles, Angels, and Life Beyond This World
Tác giả: Eric Flint, David Drake cm Eric Flint
Xuất bản: : TYNDALE PUB, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  236.1092
 
Bonhoeffer
Tác giả: Frederik Pohl, Frederik Pohl cm
Xuất bản: : Thomas Nelson, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  284.1092
 
Savor
Tác giả: Dana Stabenow, Dana Stabenow cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  613.2
 
My Spiritual Journey
Tác giả: David Weber, David Weber cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (epub)
ddc:  294.3923092
 
The Warmth of Other Suns: The Epic Story of America's Great Migration
Tác giả: Dan Brown, Dan Brown cm
Xuất bản: : Random House, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  304.80973
 
Strange Stirring
Tác giả: Piers Anthony, Piers Anthony cm
Xuất bản: : Basic Books, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  305.4209045
 
Love, Lust & Faking It
Tác giả: Charles Todd, Charles Todd cm
Xuất bản: : HarperCollins, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  306.7082
 
Democracy Incorporated: Managed Democracy and the Specter of Inverted Totalitarianism
Tác giả: by Jeffrey W Deaver, by Jeffrey W Deaver cm
Xuất bản: : Princeton University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  320.973
 
A TIME TO BETRAY
Tác giả: Bruce Sterling, Bruce Sterling cm
Xuất bản: : Threshold Editions, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  327.1273055
 
The Little Book of Economics
Tác giả: Patterson James, James cm Patterson
Xuất bản: : Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  330
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục