Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 22 kết quả (0.1874614 giây)
Nước Mỹ nổi giận cuộc chia rẽ chính trị sâu sắc
Tác giả: Dangnes Alison,
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9786045761595
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Semiconductors - Growth and Characterization
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9789535138839
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
An outline of American government
Thông tin xuất bản: USA : United State information Agency , 1990
Ký hiệu phân loại: 320.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
American government : Balancing democracy and rights
Tác giả: Landy Marc,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 0072383194
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Democracy's Edge : Choosing to save uor country by bringing democracy to life
Thông tin xuất bản: San Francisco : JosseyBass , 2006
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9780787943110
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Allegories of America : Narratives, Metaphysics, Politics
Thông tin xuất bản: Ithaca NY : Cornell University Press , 1994
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9780801430060
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Allegories of America : Narratives, Metaphysics, Politics
Tác giả: Dolan Frederick M,
Thông tin xuất bản: : Cornell University Press , 2018
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9781501726248
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The Most Unsordid Act : Lend-Lease, 1939-1941
Tác giả: Kimball Warren F,
Thông tin xuất bản: : Johns Hopkins University Press , 2019
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 9781421430713
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
One nation, indivisible?
Tác giả: Chapman Sara S,
Ký hiệu phân loại: 320.973
ISBN: 0791448371 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Taking sides : Clashing views on political issues
Tác giả: McKenna George,
Ký hiệu phân loại: 320.973
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục