Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 89 kết quả
Giáo trình nguyên lý thống kê kinh tế ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế : Statistics for business and economics
Tác giả: Hà Văn Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  519.502465
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Lê Thành Bắc
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình kinh tế quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  337
 
Giáo trình kỹ thuật điện-điện tử công nghiệp
Tác giả: Lê Văn Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn
Tác giả: Nguyễn Văn Phước
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  628.44
 
Giáo trình kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.3
 
Giáo trình vẽ kĩ thuật : sách dùng cho các trường đạo tào hệ trung cấp chuyên nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: : Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
Giáo trình đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam : dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành...
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Chính trị Quốc Gia, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  324.2597075
 
Kinh tế lượng : bài giảng
Tác giả: Nguyễn Tiến Minh
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  330.015195
 
Truyền động điện
Tác giả: Phạm Thúy Ngọc
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục