Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 92 kết quả
Globalization : what's new
Tác giả: Michael M Weinstein
Xuất bản: New York: Columbia University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
International finance in emerging markets [electronic resource] : issues, welfare economics analyses and policy implicat...
Tác giả: Songporn Hansanti, Sardar M N Islam, Peter Sheehan
Xuất bản: Heidelberg: PhysicaVerlag, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
International economics elektronisk ressurs
Tác giả: Robert M Dunn, John H Mutti
Xuất bản: London New York: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
Giáo trình kinh tế quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Phú Tụ
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  337
 
Quan hệ kinh tế quốc tế
Tác giả: Võ Thanh Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  337
 
Bài tập kinh tế quốc tế
Tác giả: Hoàng Thị Chỉnh, Nguyễn Hoàng Lê, Nguyễn Hữu Lộc, Nguyễn Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337
 
Xây dựng đối tác chiến lược Việt Nam-Nhật Bản nội dung và lộ trình : kỷ yếu hội thảo
Tác giả: Trần Quang Minh, Phạm Quý Long
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển Bách Khoa, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337
 
Giáo trình Kinh tế quốc tế : International Economics
Tác giả: Nguyễn Phú Tụ, Trần Thị Bích Vân
Xuất bản: TPHCM: Tổng Hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  337
 
International economics
Tác giả: Robert M Dunn, John H Mutti
Xuất bản: London New York: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
International economics : theory & policy
Tác giả: Paul R Krugman, Marc J Melitz, Maurice Obstfeld
Xuất bản: Boston: Pearson AddisonWesley, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục