Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Geometric and engineering drawing : SI units
Tác giả: K Morling
Xuất bản: London Burlington MA: Elsevier, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật
Tác giả: Đinh Công Sắt
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
Giáo trình vẽ kĩ thuật : sách dùng cho các trường đạo tào hệ trung cấp chuyên nghiệp
Tác giả:
Xuất bản: : Giáo dục Việt Nam, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật 2
Tác giả: Trần Thị Minh Côi
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật 1
Tác giả: Trương Ngọc Quỳnh Châu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Graphics Drawing Workbook to accompany Technical Gaphics Communication and Fundamentals of Graphics Communication
Tác giả: Gary R Bertoline
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . Tập 1
Tác giả: Trần Hữu Quế
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Vẽ kỹ thuật cơ khí . Tập 2
Tác giả: Trần Hữu Quế, Đặng Văn Cứ, Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  604.2
 
Giáo trình tiên lượng xây dựng
Tác giả: Bộ xây dựng
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2000
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  604.2
 
Vẽ bóng trên bản vẽ kiến trúc
Tác giả: Hoàng Văn Thân, Đoàn Như Kim, Dương Tiến Thọ
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.2
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục