Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Crisis and recovery : ethics economics and justice
Tác giả: Rowan Williams, Larry Elliott
Xuất bản: Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.941
 
Executive greed : examining business failures that contributed to the economic crisis
Tác giả: Vinay B Kothari
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.6
 
An assessment of the global impact of the financial crisis
Tác giả: Philip Arestis, Rogér Sobreira, José Lu Oreiro
Xuất bản: Houndmills Basingstoke New York NY: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.90511
 
Crisis [electronic resource] : cause, containment and cure
Tác giả: Thomas F Huertas
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York NY: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330
 
Financial institutions and markets : the financial crisis--an early retrospective
Tác giả: Robert R Bliss, George G Kaufman
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Comparing regionalisms : implications for global development
Tác giả: Björn Hettne, Andra Inotai, Osva Sunkel
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.1
 
Writing under the influence : alcoholism and the alcoholic perception from Hemingway to Berryman
Tác giả: Matts G Djos
Xuất bản: New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  810.9
 
Pole dancing, empowerment and embodiment
Tác giả: Samantha Holland
Xuất bản: Houndmills Balsingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.3
 
The history of work
Tác giả: Richard Donkin
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (epub)
ddc:  331.09
 
Politics and the criteria of truth
Tác giả: Alireza Shomali
Xuất bản: Houndmills Basingstoke Hampshire New York: Palgrave Macmillan, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục